Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2018/2019:

Ordf. Richard Ask (richard@snas.se)
Ledamot Anders Olsson
Ledamot Anneli Westling
Ledamot Jonas Finnskog
Ledamot Thord Gustafsson
Ersättare Helena Rydström
Per Fransson
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Astrid Halling
Petter Heldt

Ann-Britt Nilsson
John Westling

Valberedning 2017/2018:

Sammankallande Karl-Gustav Nilsson
Astrid Halling
Thomas Helgesson
Bengt Fransson
Maria Havsol