Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2021/2022:

Ordf. Anneli Westling
Ledamot Anders Olsson
Ledamot Emma Magnusson
Ledamot Jonas Finnskog
Ledamot Thord Gustafsson
Ersättare Helena Rydström
Per Fransson
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Astrid Halling
Petter Heldt

Ann-Britt Nilsson (ers)
Johnny Westling (ers)

Valberedning:

Sammankallande Maria Havsol
Lena Gustavsson
Bengt Fransson