Årsmöten

Här finns samtliga årsmöteshandlingar sedan 2002 såsom protokoll, dagordning, bokslut, verksamhetsberättelse etc för nedladdning.

Årsmöte 2023
Protokoll Årsmöte 2023
Handlingar Årsmöte 2023

Årsmöte 2022
Protokoll Årsmöte 2022
Handlingar Årsmöte 2022

Årsmöte 2021
Protokoll Årsmöte 2021
Handlingar Årsmöte 2021

Årsmöte 2020
Protokoll Årsmöte 2020
Handlingar Årsmöte 2020

Årsmöte 2019
Protokoll Årsmöte 2019
Handlingar Årsmöte 2019

Årsmöte 2018
Protokoll Årsmöte 2018
Handlingar Årsmöte 2018

Årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2017
Handlingar Årsmöte 2017

Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2016
Handlingar Årsmöte 2016

Årsmöte 2015
 Protokoll årsmöte 2015.
 Handlingar Årsmöte 2015

Årsmöte 2014
 Protokoll årsmöte 2014.
 Handlingar Årsmöte 2014

Årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2013.
Handlingar årsmöte 2013.

Årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2012.
Handlingar årsmöte 2012.

Årsmöte 2011
Protokoll årsmöte 2011.
Handlingar årsmöte 2011.

Årsmöte 2010

Protokoll årsmöte 2010.

Årsmöteshandlingar 2010.

Årsmöte 2009

Protokoll från årsmötet 2009.

Årsmöteshandlingar 2009.

Årsmöte 2008

Protokoll från årsmötet 2008.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse 2008

Bokslut 2007/2008, Budget 2008/2009 och Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till underhållsplan

Valberedningens förslag

Protokoll årsmöten 2002-2010
Årsmöte 2010

Årsmöte 2009

Årsmöte 2008

Årsmöte 2007

Årsmöte 2006

Årsmöte 2005

Årsmöte 2004

Årsmöte 2003

Årsmöte 2002