Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2017/2018:

Ordf. Richard Ask (richard@snas.se) Anders Petters gata
Ledamot Anders Olsson Södra Näsvägen 40
Ledamot Maria Havsol Södra Näsvägen 46
Ledamot Thord Gustavsson Anders Petters gata 28
Ersättare Helena Rydström
Anneli Westling
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Thomas Hultin
John Westling

Valberedning 2017/2018:

Sammankallande Karl-Gustav Nilsson Södra Näsvägen 33
Astrid Halling
Martin Bekken
Thomas Helgesson
Bengt Fransson