Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2022/2023:

Ordf. Anneli Westling
Ledamot Anders Olsson
Ledamot Emma Magnusson
Ledamot Jonas Finnskog
Ledamot Thord Gustafsson
Ersättare Charlotta Larsson
Per Fransson
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Jesper Havsol
Petter Heldt

Ann-Britt Nilsson (ers)
Johnny Westling (ers)

Valberedning:

Sammankallande Maria Havsol
Lena Gustavsson
Bengt Fransson