Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2018/2019:

Ordf. Richard Ask (richard@snas.se) Anders Petters gata
Ledamot Anders Olsson Södra Näsvägen
Ledamot Per Fransson Petters väg
Ledamot Roger Andersson
Ledamot Thord Gustavsson Anders Petters gata
Ersättare Helena Rydström
Anneli Westling
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Thomas Hultin
John Westling

Valberedning 2017/2018:

Sammankallande Karl-Gustav Nilsson Södra Näsvägen 33
Astrid Halling
Martin Bekken
Thomas Helgesson
Bengt Fransson