Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2017/2018:

Ordf. Richard Ask (richard@snas.se) Anders Petters gata
Ledamot Anders Olsson Södra Näsvägen 40
Ledamot Maria Havsol Södra Näsvägen 46
Ledamot Henry Grönnelid Gärdesvägen 5
Ledamot Thord Gustafson Anders Petters gata 28
Ersättare Anneli Westling
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
Helena Rydström
 Revisorer Thomas Hultin
John Westling

Valberedning 2017/2018:

Sammankallande Karl-Gustav Nilsson Södra Näsvägen 33
Astrid Halling
Martin Bekken
Thomas Helgesson
Bengt Fransson