Styrelse

Styrelsen för vägföreningen 2018/2019:

Ordf. Richard Ask (richard@snas.se)
Ledamot Anders Olsson
Ledamot Anneli Westling
Ledamot Roger Andersson
Ledamot Thord Gustafsson
Ersättare Helena Rydström
Per Fransson
Hans Bergqvist
Gert Snödahl
 Revisorer Thomas Hultin

Peter Heldt
John Westling

Valberedning 2017/2018:

Sammankallande Karl-Gustav Nilsson
Astrid Halling
Thomas Helgesson
Bengt Fransson