Välkommen!

Södra Näs och Nygårds Vägförening ansvarar för det befintliga vägnätet på Södra Näs. Vägföreningens främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö inom Södra Näs.

Varje verksamhetsår i juli månad håller Vägföreningen årsmöte där en styrelse väljs som har ansvaret för vägföreningens uppgifter och ekonomi. Under Anslagstavlan informerar vi alla medlemmar/fastighetsägare löpande om verksamheten under verksamhetsåret.

Vi söker nu ett par ersättare i styrelsen inför nästa period

”Arbetet i styrelsen är inte betungande utan trevligt och det har gett mig en ökad förståelse för vad som händer i närområdet.”
Maila webadmin@snas.se om du är intresserad