Välkommen

Södra Näs och Nygårds Vägförening ansvarar för det befintliga vägnätet på Södra Näs. Vägföreningens främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö inom Södra Näs.

Varje verksamhetsår i juli månad håller Vägföreningen årsmöte där en styrelse väljs som har ansvaret för vägföreningens uppgifter och ekonomi.

På denna sida informerar styrelsen alla medlemmar/fastighetsägare löpande om verksamheten under verksamhetsåret.

__________________________________________________________________________
Kallelse Årsmöte 2016
Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.
Tid: Söndagen den 17 juli 2016 kl 16.00
Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge

För mer info:  Kallelse Årsmöte 2016

__________________________________________________________________________
Angående årsavgiften 2015/2016
I dagarna har årets årsavgift till vägföreningen skickats ut till alla fastighetsägare. Nytt för i år är att fakturering sker via 3B Kapital vilket beslutades på årsmötet den 5 juli. Anledningen till att fakturering av årsavgifter är utlagd på extern part är dels den ökade arbetsbelastning faktureringen blir för styrelsen, men även en konsekvens av många fastighetsägares dåliga betalningsmoral vilket ger mycket extraarbete och jobb med att kräva in pengar. Styrelsen tog därför beslutet under föregående verksamhetsår som årsmötet sedermera godkände. Årsmötet godkände även den faktureringsavgift på 27kr som tillkommer och som inte tillfaller Vägföreningen och som måste betalas till 3B Kapital för att undvika inkassoåtgärder. Vi ber er därför respektera att detta beslut är oåterkalleligt för gällande verksamhetsår. Ändring av gällande beslutet kan endast göras på kommande årsmöte.
//Styrelsen
__________________________________________________________________________
Handlingar Årsmöte 2015
Vägföreningen har hållit årsmöte den 5 juli 2014. Här nedan finns handlingar för nedladdning.
Kallelse årsmöte 2015

Handlingar årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2015
__________________________________________________________________________
Information om fiberanslutning
Information om utbyggnad av fiber inom Södra Näs finns här.