Välkommen

Södra Näs och Nygårds Vägförening ansvarar för det befintliga vägnätet på Södra Näs. Vägföreningens främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö inom Södra Näs.

Varje verksamhetsår i juli månad håller Vägföreningen årsmöte där en styrelse väljs som har ansvaret för vägföreningens uppgifter och ekonomi.

På denna sida informerar styrelsen alla medlemmar/fastighetsägare löpande om verksamheten under verksamhetsåret.

__________________________________________________________________________
Handlingar Årsmöte 2015
Vägföreningen har hållit årsmöte den 5 juli 2014. Här nedan finns handlingar för nedladdning.
Kallelse årsmöte 2015

Handlingar årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2015
__________________________________________________________________________
Information om fiberanslutning
Information om utbyggnad av fiber inom Södra Näs finns här.