Välkommen

Södra Näs och Nygårds Vägförening ansvarar för det befintliga vägnätet på Södra Näs. Vägföreningens främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö inom Södra Näs.

Varje verksamhetsår i juli månad håller Vägföreningen årsmöte där en styrelse väljs som har ansvaret för vägföreningens uppgifter och ekonomi.

På denna sida informerar styrelsen alla medlemmar/fastighetsägare löpande om verksamheten under verksamhetsåret.

__________________________________________________________________________
Årsmöte 2013
Vägföreningen höll årsmöte den 7 juli 2013. Här nedan finns handlingar och protokoll för nedladdning.

Protokoll årsmöte 2013.
Handlingar årsmöte 2013.

__________________________________________________________________________
Information om fiberanslutning
Information om utbyggnad av fiber inom Södra Näs finns här.

Anslagstavlan
Här informerar styrelsen löpande om styrelsemöte, beslut och information till medlemmar.

Styrelse
Kontaktuppgifter till ledamöter i vägföreningens styrelse.

Medlem
Information till nyinflyttade, avgifter, stadgar för vägföreningen etc.

Årsmöten
Kallelse, handlingar och information om årsmöten.

Kontakt
Kontakta styrelsen enkelt via ett kontaktformulär. Här kan du även meddela kassören om ändrade adressuppgifter eller anmäla din emailadress.

Aktuellt

GC-vägen
Varbergs kommun har nu beslutat att gång- och cykelleden utmed Södra Näsvägen kommer att byggas i etapper. Den första, från Kullevägen ned till Svarteskärsvägen, byggs i höst. På årsmötet kommer kommunen att informera mer om bygget.

Årsmötet
I år hålls årsmötet söndagen den 6 juli kl 14.00 i Ankarskolans matsal. Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 30 april.

Varning för inbrott!
Under hösten har flera fastigheter drabbats av inbrott. Brotten har begåtts under natten. Tjuvarna har brutet sig in i garage, förråd och stulit cyklar, gräsklippare, fritidsutrustningar samt en bil. Se till att hålla låst och var misstänkt uppmärksamma. Notera bilnummer och tid om ni ser okända bilar. Vid minsta misstanke att brott pågår larma omedelbart på 112, samt ring polisen 11414.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 6 maj. Skrivelser är välkomna. Använd kontaktformuläret Kontakt eller email till vagforeningen@snas.se.