Välkommen

Södra Näs och Nygårds Vägförening ansvarar för det befintliga vägnätet på Södra Näs. Vägföreningens främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö inom Södra Näs.

Varje verksamhetsår i juli månad håller Vägföreningen årsmöte där en styrelse väljs som har ansvaret för vägföreningens uppgifter och ekonomi.

På denna sida informerar styrelsen alla medlemmar/fastighetsägare löpande om verksamheten under verksamhetsåret.

__________________________________________________________________________
Handlingar Årsmöte 2014
Vägföreningen höll årsmöte den 6 juli 2014. Här nedan finns handlingar för nedladdning.
Protokoll årsmöte 2014-07-06

Kallelse årsmöte 2014

 Handlingar Årsmöte 2014

Bilagor till dagordning: Översiktskarta på ny GC-väg samt information och förslag på fasta farthinder längs Södra Näsvägen.
 Karta_GC-väg_Södra Näs
 Förslag Fartdämpning
 Exempelbild Farthinder Spikma
__________________________________________________________________________
Information om fiberanslutning
Information om utbyggnad av fiber inom Södra Näs finns här.

 

Aktuellt

Årsmötet
Ett 70-tal av föreningens medlemmar var närvarande när årsmötet den 6 juli beslöt att ge Varbergs kommun tillstånd att bygga gång- och cykelväg samt att anlägga fasta farthinder på Södra Näsvägen. Etapp 1 omfattar sträckningen från Olas gata till korsningen Kullevägen/Tegvägen. Arbetet börjar direkt efter semestern med produktionsplanering och allt beräknas vara klart till våren 2015.

Varning för inbrott!
Under hösten har flera fastigheter drabbats av inbrott. Brotten har begåtts under natten. Tjuvarna har brutet sig in i garage, förråd och stulit cyklar, gräsklippare, fritidsutrustningar samt en bil. Se till att hålla låst och var misstänkt uppmärksamma. Notera bilnummer och tid om ni ser okända bilar. Vid minsta misstanke att brott pågår larma omedelbart på 112, samt ring polisen 11414.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 19 mars 2015. Skrivelser är välkomna. Använd kontaktformuläret Kontakt eller email till vagforeningen@snas.se.