Årsavgifter 09/10

Det är nu dags att betala årsavgiften för verksamhetsåret 2009-05-01 – 2010-04-30. Med detta inlägg vill vi också förklara varför ingen ändring av avgifterna gjorts.

Styrelsen föreslog två ändringar till årsmötet i juli 2009. Dels ville vi införa enhetlig avgift för alla ingående fastigheter och dels ville vi öka avsättningen till årligt underhåll. Båda förslagen antogs med kvalificerad majoritet.

Styrelsen hade fått förhandsbesked från Lantmäteriet att det är en relativt enkel administrativ åtgärd att införa enhetlig avgift i stadgarna, under förutsättning att medlemmarna informeras samt att årsstämman stöder förslaget med 2/3-dels majoritet. Detta tillvägagångssätt bekräftades även under årsmötet.

I efterhand anser nu Lantmäteriet, med hänvisning till gällande lag, att man inte kan göra denna ändring, utan att Lantmäteriet skall själva genomföra en ny förrättning.

På grund av tidsbrist hos Lantmäteriet har inte ärendet gått framåt. Styrelsen har därför beslutat att debitera årsavgiften för innevarande år enligt de gamla, nu gällande andelstalen, som är 75 kronor per andel. Detta medför även att styrelsen avvaktar med att öka avsättningen till underhållsfonden.