Kallelse Årsmöte 2010

Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.
Tid: Söndagen den 4 juli 2010 kl 14.00 (registrering från 13.00)
Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge
Viktigt: På mötet behandlas sedvanliga årsmötesförhandlingar, årsbudget och
underhållsplan. Enligt beslut på årsmötet 2004 kommer indexreglering av
medlemsavgifterna att verkställas kommande år. Detta innebär en höjning med
c:a 13 procent. Några motioner har inte föreslagits.
Mötet kommer att inledas med en kort information om trafik, säkerhet och
hastighet.

För mer information och dagordning, vänligen ta del av Kallelse i pdf-format nedan.
Kallelse årsmöte 2010.