Styrelsemöte #1 09/10

Nya i styrelsen för det kommande året är Christer Almqvist, Daniel Svedberg och Liss Ekberg. Christer är kassör och Daniel och Liss ersättare till de ordinarie ledamöterna, men de deltar aktivt i alla möten och andra sammanhang. Namn och telefonnummer till samtliga styrelsemedlemmar finns på hemsidan och vi tar gärna emot samtal om allt som rör föreningen. I samband med att Christer har tagit över som kassör är föreningens postadress numera Södra Näsvägen 37.

Under hösten kommer asfalteringen på Slättmarksvägen att göras. Något datum för detta är inte fastställt, men när det blir klart meddelar vi de som blir berörda om eventuella problem med att komma fram på vägen.

Styrelsen har skrivit ett remissvar på Varbergs Kommuns förslag till planändring på Mössviksvägen och angränsade vägar. De berörda fastigheterna, c:a 35 stycken, har också svarat direkt på förslaget. Läs styrelsens svar via länken här nedan.

<>länk

Frågan om att lägga ut stenar/grisar för att förhindra parkering vid vägkanter på utsatta ställen har lagts ned. Istället uppmanar styrelsen de som är berörda att lägga motion till årsmötet om åtgärder för att förhindra otillbörlig parkering. Frågan om parkeringsövervakning med bötfällning eller andra alternativ för att komma till rätta med felparkerare har varit uppe på ett årsmöte för ett antal år sedan. Då frågan väcker stort engagemang och berör i stort sett alla anser styrelsen att årsmötet är rätt forum för beslut.