Styrelsemöte #1 08/09

Den nya styrelsen har nu hållit sitt första möte. Det första mötet är ett konstituerande möte där styrelsens sammansättning fastställs. Årsmötet valde Lars Nilson till ordförande, medan styrselen valde Anders Olsson till vice Ordförande och Eva Rylander till kassör. Ledamöter är Harry Johansson, Lisa Burenius. Suppleanter är Roland Finnskog, Hans Bergqvist, Eva-Lena Jensen, Christer Almqvist och Claes-Håkan Svensson.

På det första mötet hade det inkommit en skrivelse till styrelsen gällande nya lagfarter kring Slättmarksvägen vilket innebär en ny vägdragning i området. Styrelsen och berörda fastighetsägare kommer diskutera frågan så snart som möjligt. Vidare diskuterades underhållsplanen det kommande året och vilka akuta åtgärder som behöver att åtgärdas i området.

Nästa möte är planerat till den 19 oktober där styrelsen kommer att fortsätta diskutera underhållsplanen, åtgärder på Södra Näsvägen samt hur en matrikel ska utformas för föreningens medlemmar. Enligt beslut på årsmötet 2007 ska en matrikel tas fram för föreningens medlemmar. Om någon inte önskar medverka med uppgifter i en matrikel, vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt.