Styrelsemöte #2 08/09

Asfalteringen av västra delen av Södra Näsvägen diskuterades. Eftersom det inkommit förslag på att istället bygga den nya vägen enligt planläggning (diagonalt sydväst över gärdet), beslutades att ta in anbud på båda alternativen. Eventuellt tillkommer kostnaden för att ta bort den gamla vägen.

Säkerhetsaspekten på Södra Näsvägen diskuterades också och, som beslöts på årsmötet, kommer vi att bygga ett antal fartdämpare på sträckningen mellan Kullevägen och ned till Anders Petters gata. En grupp arbetar med att ta fram förslag till nästa styrelsemöte. I planeringen ingår också att revidera informationen på tavlor, hastighetsbegränsningarna och andra vägmärken.
En lobbygrupp bildades för att få kommunen att bygga eller lämna bidrag till en gång/cykelväg utmed Södra Näsvägen.

Räddningstjänsten har på vår begäran inspekterat vägarna inom vårt ansvarsområde. Har inga anmärkningar mot framkomligheten.

Varbergs Energi kommer under hösten att gräva längs Södra Näsvägen från ”gamla transformatorn” till Södra Näsvägen 40 och lägga ny elkabel.

Beslutades att byta en vandaliserad spegel på Maries väg. Kostnad c:a 3000:-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *